• biuro rachunkowe
  • biuro rachunkowe

Pełna księgowość

zapytaj o szczegóły

pełna księgowość(„Księgi handlowe/rachunkowe”) prawie każda operacja przedsiębiorstwa podlega zaksięgowaniu, nie tylko dokumenty sprzedaży i zakupu, ale także operacje na rachunku bankowym, operacje magazynowe, udziały w firmie, operacje w kasie, podatki, itd. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów. Jest to najbardziej skomplikowana forma księgowości. W terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego należy przygotować sprawozdania finansowe oraz deklarację CIT. W ramach prowadzenia ksiąg handlowych zapewniamy:

  • Kontrolę dokumentów pod względem formalno- rachunkowym,
  • Bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
  • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz ewidencji dla podatku VAT,
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT,
  • Miesięczne rozliczenia podatku dochodowego,
  • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej,
  • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8, PIT36,
  • Bieżącą kontrolę zobowiązań i należności, wystawianie potwierdzeń sald,
  • Otwieranie ksiąg handlowych oraz tworzenie Zakładowego Planu Kont.


ARIT Ewa Jezutek
34-222 Zawoja 187

NIP 5521044296


Zadzwoń do nas
: 502 44 52 57

Bezwarunkowo chronimy Twoje dane osobowe oraz dane powierzone nam przez Ciebie zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez wdrożoną w naszej firmie politykę ochrony danych.

Na rynku konkurujemy przyjaznym i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz ceną za usługi księgowe , a nasz system zarządzania księgowością jest precyzyjnie i doskonale dostosowany tak, abyś uwolnił swój czas i skoncentrował się na rozwoju biznesu.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, aby prowadzenie biznesu było przyjazne i proste dla naszych klientów m.in w obszarach podatków, księgowości, administracji.

Oferujemy wysoką jakość usług księgowych dostosowaną do konkretnych potrzeb i jesteśmy gotowi, by pracować pod presją czasu, aby elastycznie dostosowywać się do Twoich wymagań.