• biuro rachunkowe
  • biuro rachunkowe

Jak założyć działalność gospodarczą

zapytaj o szczegóły


Najprostszą formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Żeby ją założyć wypełnia się formularz CEIDG-1. Można to zrobić przez telefon. W tym celu należy skontaktować się z infolinią Centrum Pomocy CEIDG (tel.: 801 055 088). Tam wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Od stycznia 2018 roku wybrane banki oferują usługę rejestracji firmy przez bankowość internetową. Najpopularniejszą formą jest jednak złożenie wniosku:

  • osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
  • listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
  • elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
  • elektronicznie bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego.

We wniosku trzeba wpisać pełne dane przedsiębiorcy (wraz z numerem PESEL), nazwę firmy, adres siedziby i miejsce i rodzaj wykonywanej działalności. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej pełna nazwa firmy zawsze musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Warto też zapoznać się z rejestrem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Można wpisać dowolną liczbę rodzajów działalności. Należy jednak pamiętać, że niektóre rodzaje działalności wymagają koncesji lub specjalnych zezwoleń (np. sprzedaż paliw albo alkoholu). Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Jeśli zarejestrujesz działalność, możesz skorzystać z ulgi ZUS na start i przez 6 miesięcy opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Złożenie formularza w urzędzie jest szybkie. Urzędnik pomoże rozwikłać na miejscu ewentualne niejasności. Co istotne dokument od razu jest procedowany i proces uruchamiania firmy skrócony do minimum. W przypadku wyboru wariantu z listem poleconym cały proces wydłuża się o czas dostarczenia przesyłki i związane jest z koniecznością uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu. Zdecydowanie najwygodniejszym sposobem jest złożenie formularza CEiDG-1 z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Ci, którzy takiego podpisu nie mają mogą wysłać formularz przez Internet, ale wówczas należy udać się do dowolnego urzędu miasta lub gminy by go na miejscu podpisać.

Oprócz dokumentu CEIDG-1 trzeba też postarać się o numer NIP (numer identyfikacji podatkowej) i REGON. Jeśli w momencie zakładania działalności gospodarczej masz już numer NIP (bo został wydany wcześniej np. ze względu na pracę dla kogoś), to nie ulega on zmianie. Jeśli tego numeru nie posiadasz, zostanie on nadany. NIP potrzebny jest do celów podatkowych. Po numerze NIP identyfikuje się przedsiębiorcę. Dodatkowo potrzebny będzie też numer REGON. Ten jest podstawą identyfikacji nie tylko w urzędzie skarbowym ale i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zasada tzw. „jednego okienka” pozwala na załatwienie formalności szybko i sprawnie, a wpis do rejestru REGON następuje na podstawie danych z wniosku o wpis do CEIDG.

Jak założyć działalność gospodarczą



ARIT Ewa Jezutek
34-222 Zawoja 187

NIP 5521044296


Zadzwoń do nas
: 502 44 52 57

Bezwarunkowo chronimy Twoje dane osobowe oraz dane powierzone nam przez Ciebie zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych poprzez wdrożoną w naszej firmie politykę ochrony danych.

Na rynku konkurujemy przyjaznym i indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz ceną za usługi księgowe , a nasz system zarządzania księgowością jest precyzyjnie i doskonale dostosowany tak, abyś uwolnił swój czas i skoncentrował się na rozwoju biznesu.

Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, aby prowadzenie biznesu było przyjazne i proste dla naszych klientów m.in w obszarach podatków, księgowości, administracji.

Oferujemy wysoką jakość usług księgowych dostosowaną do konkretnych potrzeb i jesteśmy gotowi, by pracować pod presją czasu, aby elastycznie dostosowywać się do Twoich wymagań.